AKS drive : Politika kvaliteta

AKS drive : Politika kvaliteta

„AKS DRIVE D.O.O.“ je kompanija koja se prvenstveno bavi prodajom i postprodajom u automobilskoj industriji. U cilju zadržavanja statusa preduzeća koje je na teritoriji Srbije u vrhu po prodatom broju vozila,  u preduzeću je usvojena Politika kvaliteta koja je zasnovana na:
- Profesionalnom pristupu poslu, timskom radu, znanju i kvalifikovanošću  zaposlenih 
- Održavanju kvaliteta i konkurentnosti na tržištu stalnim prilagođavanjem trendovima 
- Neprekidnom zadovoljenju sve složenijih zahteva klijenata sa stanovišta prodaje i praćenju njihovog zadovoljstva 
- Neprekidnom zadovoljenju sve složenijih zahteva klijenata sa stanovišta post prodaje i praćenju njihovog zadovoljstva 
- Konstantnom razvoju i usavršavanju zaposlenih putem raznih vrsta obuka, kurseva, seminara kao i istraživanje i proučavanje novih tehnologija 
- Uključenju svakog zaposlenog u tokove poslovanja. Razvijanju svesti svakog zaposlenog o važnosti posla koji obavlja i načinu na koji doprinosi misiji preduzeća 
- Neprekidno unapređenje organizaciono upravljačkih procesa

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Preduzeće „AKS DRIVE D.O.O.“ e opredeljeno za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 sa stanovišta prodaje i servisiranja  automobila marke ŠKODA.Prilikom sprovođenja politike zaštite životne sredine neophodno je:
- Identifikovati sve aspekte životne sredine i staviti pod kontrolu značajne po životnu sredinu do kojih dolazi ili može doći u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine; 
- Obavljati svoje uslužne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima  i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine; 
- Definisati i sprovoditi sva pravila koja nisu predviđena zakonskim propisima a u cilju unapređenja sistema upravljanja zaštite životne sredine; 
- Obrazovati i podsticati zaposlene da preventivno deluju i stalno poboljšavaju  zaštitu životne sredine 
- Štedeti resurse i energiju; 
- Razmatrati  mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimati odgovarajuće mere u cilju unapređenja zaštite životne sredine; 
- Informisati svoje poslovne partnere, interne i eksterne,i druge zainteresivane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine.

U ostvarivanju postavljenih ciljeva učestvuju svi zaposleni i rukovodstvo preduzeća AKS DRIVE D.O.O.