NOVI ŠKODA BREND IDENTITET

August 30, 2022

Škoda Auto podiže izgled brenda na viši nivo najradikalnijom promenom korporativnog identiteta (CI) u 30 godina. Novi slikovni znak brenda koristiće se za bolji izgled brenda na digitalnim kanalima komunikacije. Slovni znak Škoda koristiće se šire od slikovnog znaka kompanije. Novi identitet brenda Škoda prvo će biti predstavljen u informacionim i komunikacionim materijalima, a zatim će se pojaviti na novim modelima.

Škoda Vision 7S

Koncept studija sa baterijom od 89 kWh, kapacitetom punjenja do 200 Kw